Strešné doplnky, doplnky k strešným krytinám, závaterná lišta, farmárske skrutky, tesniaci pás, klampiarske doplnky, bočné lemovanie - Lacné kotly, sporáky, kachle, pletivá, plechy, ploty, drôty, vlnité plechy, trapézové plechy, plotové dielce, plastové okná, plastové dvere, interiérové dvere, obložkové zárubne, stavebníctvo, železiarstvo, radiátory - MPG STEEL www.skorozadarmo.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

STAVBA > Strešné krytiny, trapézové a vlnité plechy

KLAMPIARSKE VÝROBKY A DOPLNKY K STREŠNÝM KRYTINÁM A TRAPÉZOVÝM PLECHOM - EU/SR
Rozpísali sme tu niektoré najviac používané doplnky k strešným krytinám a trapézovým plechom. Kompletnejší zoznam a ceny nájdete v cenníkoch.

Skrutky
Na montáž strešnej a trapézovej krytiny sa používajú špeciálne samovrtné skrutky s EPDM podožkou, ktoré zabezpečujú tesnosť spoj
a. Skrutky dodávame v základných farebných odtieňoch zodpovedajúcich strešnej krytine.


Tesniace pásy
Sú polyuretánové peny s otvorenými pórmi, sú to porézne peny zaisťujúce účinné prevetrávanie strechy a odvetrávanie vnútornej vlhkosti. Používajú sa ako výplň nepravidelných otvorov v úžľabí a nároží, zo spodnej strany majú samolepiace pásky
.. Používajú sa ako dodatočné zabezpečenie proti hnanému dažďu, snehu, prachu a zalietavaniu hmyzu a vtákov po oboch stranách úžľabia.


Hrebenáč
Slúži na prekrytie hrebeňa. Prekrýva hrebeň aj nárožie strechy. Vyrába sa v 2m dĺžkach, pre výpočet spočítame všetky dĺžky hrebeňa a nárožia a vydelíme 1,9 (spájanie s prekrytím 10cm). Počet sa udáva v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy.Záveterná lišta pod krytinu
Používame ju na ukončeniach strechy na stranách po spáde. Jej účelom je zabrániť podfúknutiu krytiny. Používa sa pri
strešných krytinách a všetkých trapézoch ako ukončovacia lišta vo vrchnej časti strechy. Pre výpočet spočítavame celkovú šírku strechy – ukončovacia vrchná a vydelíme 1,9 (spájanie s prekrytím 10cm). Počet sa udáva v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy.


Záveterná lišta na krytinu
Používame ju na ukončeniach strechy na stranách po spáde. Jej účelom je zabrániť podfúknutiu krytiny. Používa sa pri
strešných krytinách a všetkých trapézoch ako ukončovacia lišta vo vrchnej časti strechy. Pre výpočet spočítavame celkovú šírku strechy – ukončovacia vrchná a vydelíme 1,9 (spájanie s prekrytím 10cm). Počet sa udáva v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy.


Úžľabie
Používa sa na odvedenie vody v úžlabí pri
strešných krytinách a všetkých druhoch trapézov. Vyrába sa v 2m dĺžkach, pre výpočet spočítavame dĺžky všetkých úžlabí a vydelíme 1,8 (spájanie s prekrytím 20cm). Počet sa udáva v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy.


Odkvapové lemovanie
Používa sa na usmernenie stekajúcej vody z krytiny priamo do odkvapového žľabu. Vyrába sa v 2m dĺžkach. Pre výpočet spočítame dĺžky všetkých obvodových strán, kde bude umiestnený odkvapový žľab a
vydelíme 1,9 (spájanie s prekrytím 10cm). Počet sa udáva v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy.


Snehová zábrana
Používa sa na zadržanie snehu na streche, na šírku 1,1m je potrebné umiestniť 5 ks snehových zábran, pri dĺžke strechy nad 3,5m je potrebné umiestniť ďalší rad snehových zábran. Ku každému kusu snehovej zábrany je potrebné zarátať 2ks dlhých skrutiek (35x4,8mm) a 2ks krátkych skrutiek (20x4,8mm). Počet sa udáva v kusoch. Pri montáži je nutné dodržiavať montážny návod - najmä čo sa týka počtu kusov v závislosti na snehovom pásme.Strešný výlez
Strešné výlezy slúžia ako výstupy na strechu, pre vykonanie technickej údržby komína, strešného plášťa alebo antény a súčasne na presvetlenie interiérov.

Čelo hrebenáča
Používa sa na uzatvorenie oblého štítového hrebenáča pri sedlovej streche z jednej alebo z dvoch strán. Počet kusov udávame podľa počtu volných koncov štítového hrebenáča.Odvetrávací pás hrebeňa
Používa sa na odvetranie krytiny, umiestňuje sa pod hrebenáč na celú dĺžku štítového aj nárožného hrebeňa. Počet sa udáva v bežných metroch so zaokrúhlením nahor na celé bežné metre.

Kontaktná vysokodifúzna fólia
Umiestňuje sa pod kontralaty na celú plochu krytiny. Celkovú plochu krytiny v m2 vydelíme 75 (m2). Počet sa udáva v m2 so zaokrúhlením nahor na celé balenia (1 balenie = 75m2).

Odvetrávacia mriežka
Používa sa proti vniknutiu hmyzu do priestoru pod krytinou, umiestňuje sa pod odkvapové lemovanie. Počet sa udáva v bm so zaokrúhlením nahor podľa celkovej dĺžky odkvapového lemovania.

Opravný lak
Používa sa na zatieranie prípadných škrabancov spôsobených pri preprave alebo montáži.

Vetrací hrebeň
Používa sa na začiatku strechy, chráni priestor nad odkvapom pred vtákmi a hlodavcami, slúži zároveň ako bariéra proti zafúknutiu padajúceho lístia a vetvičiek pod strešnú krytinu.

Prestupová manžeta
Má univerzálne využitie (prestup kanalizačnej vetračky, elektrického vedenia, antény). Rozmer manžety je daný priemerom telesa prestupujúceho nad strechu.

Chcete vedieť viac informácií, prípadne cenu ? Napíšte nám..
Vyplňte tento formulár a odošlite nám svoju otázku...
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky