Montáž obkladového kameňa, fasáda, exteriérový a interiérový obklad - Lacné kotly, sporáky, kachle, pletivá, plechy, ploty, drôty, vlnité plechy, trapézové plechy, plotové dielce, plastové okná, plastové dvere, interiérové dvere, obložkové zárubne, stavebníctvo, železiarstvo, radiátory - MPG STEEL www.skorozadarmo.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

PORADŇA

MONTÁŽ OBKLADOVÉHO KAMEŇA

Lepenie – pred samotným lepením si treba uvedomiť, na aký druh podkladu sa bude obklad lepiť. Výber vhodného lepidla je dôležitý.
Š
párovanie - pre vybrané typy obkladov je zapotreby používať špárovacie hmoty na kameninu na šírku špáry 1,5 – 2 cm.
H
ydrofobizácia – po nalepení obkladu natrieť alebo nastriekať celú plochu hydrofobizačným prípravkom LUKOFOB 39. Koncentrát treba riediť vodou 1:10, litrové balenie postačí na cca 40 m2 obkladu.
R
ezanie obkladu – všetky obklady je možné skracovať, najlepším spôsobom je rezanie na stolnej píle s použitím diamantového alebo čierneho kotúča na betón. Obklad ihneď očistiť od prachu pri rezaní. Reznú plochu vždy ukladať reznou stranou do vnútra obkladu.
V
ýkvety – pri svetlých fľakoch alebo sivých závojoch, ktoré sa niekedy tvoria na betónových výrobkoch, hlavne na podkladoch, ktoré nie sú izolované proti vode (ploty, oporné múry) sa jedná o tzv. výkvety. Technicky sa im nedá predísť. Tieto výkvety neovplyvňujú v žiadnom prípade úžitkové vlastnosti výrobku.
R
ozdiely vo farbe – farebné betónové výrobky sú výrobky z prírodných materiálov, ktoré samé o sebe už menšie farebné rozdiely majú. Dôležitým faktorom je tiež vplyv samotnej farby cementu a štrkopiesku, podmienky tvrdnutia a vek betónu. Aj pri starostlivej kontrole počas výrobného procesu môže vzniknúť rozdiel vo farbe výrobku. Z týchto dôvodov nemôžeme za rozdiely v odtieňoch farby ručiť. Doporučujeme preto otvoriť viac krabíc a striedavo brať obklady z každej z nich. Zabráni sa tak prípadným nežiadúcim obrazcom a obklad naopak vyznieva viac ako prírodný.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky