Nastavenie, údržba, problémy plastových okien, riešenie problémov - Lacné kotly, sporáky, kachle, pletivá, plechy, ploty, drôty, vlnité plechy, trapézové plechy, plotové dielce, plastové okná, plastové dvere, interiérové dvere, obložkové zárubne, stavebníctvo, železiarstvo, radiátory - MPG STEEL www.skorozadarmo.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

PORADŇA > Nastavenie a údržba plastových okien a dverí

ÚDRŽBA KOVANIA A ICH DOREGULOVANIE - PLASTOVÉ OKNÁ
Vaše okná majú osadené vysokokvalitné kovania. To znamená vysoký komfort obsluhy, bezchybnú funkciu a dlhú životnosť. Pre zabezpečenie ľahkého bezporuchového chodu kovaní je dôležité sa o nich starať.
Pri nastavovaní okien používame šesťhranný imbusový kľúč M4 !
V nasledujúcich bodoch Vám priblížime postupy, ako riešiť problémy ak sa náhodou vyskytnú:

1. Škrípe Vám okno? Ťažko sa manipuluje s kľučkou?
Ak pri otváraní zistíte, že okno Vám škrípe, tažko sa otvára kľučkou, pohyblivé kovanie je čiernej farby (kov sa šúcha o kov), to všetko znamená, že treba premazať všetky mechanizmy okna (kovanie, tesnenie, ...). Pri pravidelnom mazaní a olejovaní (olej, WD 40, technická vazelína) minimálne 1 krát ročne všetkých funkčných dielov  v ráme aj v krídle, dosiahnete ľahký chod Vášho kovania, a jeho ochranu pred predčasným opotrebovaním. Bezpečnostné uzatváracie diely z ocele vyžadujú trvalé mazanie, čím sa zabráni  ich nadmernému opotrebovaniu. Občas je potrebné prekontrolovať jednotlivé skrutkové spoje. Uvoľnené, alebo opotrebované skrutky je potrebné pritiahnuť, alebo vymeniť. Nepoužívajte prostriedky,  ktoré spôsobujú koróziu, alebo by inak mohli poškodiť funkčnosť kovania !

Mazanie olejom
- kontaktné miesta nožnice a vrchnej lišty kovania (A)
- vrchný nožnicový pánt (B)
- klzné plochy uzatváracích čapov (D)

Technickou vazelínou

- uzatváracie čapy a ich rámové protikusy (uzávery) (C)

2. Šúcha Vám okno na spodnej časti? Ťažko sa zatvára?
Ak kovanie dole na krídle na strane kľučky šúcha o kovanie na ráme, to znamená, že krídlo okna je spadnuté a je potrebné ho nadvihnúť.

Postup:
a) Postupujte podľa bodu číslo 8.
b) Postupujte podľa bodu číslo 6a. - krídlo dvihnúť
c) Ak je nutné, môžete použiť aj postup podľa bodu číslo 6b - krídlo do ľava / krídlo do prava

3. Pri otváravo výklopnom okne sa po otvorení okno aj vyklápa?

Pri otvorení okna sa krídlo vyklápa (a nemalo by sa vyklápať), čiže horná časť sa oddelila, to znamená, že krídlo je v ráme veľmi spustené dole. Je potrebné ho viac nadvihnúť.

Postup:
a) Postupujte podľa bodu číslo 6a. - krídlo dvihnúť

4. Máte vyklápacie krídlo a to sa Vám nevyklápa?

Pri vyklopení okna s funkciou vyklápacou sa krídlo nevyklápa, alebo zasekáva, to znamená, že krídlo je v ráme
posunuté hore. Je potrebné ho viac spustiť dole.

Postup:
a) Postupujte podľa bodu číslo 6a. - krídlo spustiť

5. Po zatvorení okna Vám krídlo neprilieha (nepriťahuje) k rámu? Fúka Vám cez špáru?

Ak na strane pántov si všimnete, že krídlo po zatvorení neprilieha k rámu (ťahá cez špáru), to znamená, že krídlo nie je nastavené  presne na stred a je veľmi posunuté do opačnej strany. Príčinou je to, že kovanie krídla sa nezachytáva o kovanie rámu. Tento problém vyriešite nasledovným postupom.

Postup:
a) Postupujte podľa bodu číslo 6b. - krídlo do ľava / krídlo do prava
b) Ak je nutné, môžete použiť aj postup podľa bodu číslo 8.

6. Spodný rohový pánt - krídlo okna môžeme dvihnúť / spustiť, alebo posúvať do ľava  / do prava
Po odstránení krytiek spodného rohového pántu a za pomoci šesťhranného imbusového kľúča môžeme tento pánt nastavovať nasledovne:

a) krídlo dvihnúť / krídlo spustiť
b) krídlo do ľava / krídlo do prava

Po skončení nastavovania krytky nasadíme na pôvodné miesta.

7. Zvesenie a zavesenie krídla

Zvesovanie prípadne zavesovanie krídiel robíme nasledovne:

a) Zvesenie
1a. pri uzavretom krídle vytiahnúť ložiskový kolík smerom dolu a nastaviť polohu kľučky na otváranie
2a. krídlo mierne nakloniť ku sebe a dvihnúť ho smerom hore, čím sa vytiahne zo spodného čapu (pántu)

b) Zavesenie
1b. nasadiť krídlo na spodný čap (pánt) , dotlačiť (neuzatvárať kľučkou)
2b. Zasunúť ložiskový kolík smerom hore (rukou, prípadne kombinačkami)

Predtým, než začneme zvesovať, musíme odstrániť krytku. Naopak, ak skončíme zavesovanie, krytku vrátime na pôvodné miesto.

8. Zdvíhanie a spúštanie krídlana nožniciach
Zdvíhanie prípadne spúštanie krídla na nožniciach nastavujeme pomocou šesťhranného imbusového kľúča nasledovne:
a) Zdvíhanie
b) Spúštanie

9. Nastavenie prítlaku krídla o rám
Nastavenie prítlaku krídla otáčaním excentrických čapov:
a) Slabší prítlak
b) Základná pozícia
c) Silnejší prítlak
Silnejší prítlak sa používa vtedy, ak máte pocit, že krídlo miestami slabšie prilieha k rámu.

10. Kľučka sa pri otváraní, alebo vyklápaní točí stále dookola?

V takomto prípade je potrebné starú kľučku odmontovať a vymeniť ju za novú. Po odstránení krytky, môžeme vidieť skrutky,  ktorými kľučku odskrutkujeme. Po vykonaní výmeny krytky vrátime na pôvodné miesto.

Čistenie, oprava farebných profilov, vetranie a iné rady pre vaše okná
Čistenie:
Okenné profily z PVC sa dajú ľahko čistiť a ošetrovať vďaka svojim hladkým povrchovým plochám. Všeobecné znečistenie prachom a dažďom je ľahko a rýchlo odstrániteľné bežnými čistiacimi prostriedkami a vlažnou vodou. Pieskové a brúsne čistiace prostriedky ako aj hrubé mechanické čistiace látky nie sú prípustné, pretože mechanicky poškodzujú  výrobok. Znečistenie, ktoré sa vyskytne počas technologického procesu výroby, ako mazivá, alebo výrobné označenie, sa dajú rovnako odstrániť vodou a bežnými čistiacimi prostriedkami. Na čistenie nesmú byť použité benzíny a nitrozlúčeniny !

Oprava farebných profilov:
Oprava farebných profilov pri poškriabaní povrchu môžu byť dodatočne retušované len lakovou tyčinkou príslušnej farby.


Vetranie:
Z hygienických dôvodov je výmena vzduchu v miestnostiach zaťažených užívaním veľmi nutná. Okrem toho v porovnaní s minulosťou v dôsledku zmeny životného štýlu a zvyklostí,  vzniká veľká vlhkosť vzduchu. Voda vo forme vodnej pary vzniká napríklad dýchaním ľudí, pečením, varením, kúpaním, praním. Táto vlhkosť bola v minulosti odvádzaná jednoduchou výmenou  vzduchu, cez staré netesné okná. Modernými tesnými plastovými oknami nie je takáto výmena vzduchu už možná, takže vlhkosť môže kondenzovať po dosiahnutí bodu nasýtenia a môže spôsobiť vlhnutie a plesnivenie stien a stropov. Pritom sú osobitne ohrozené miestnosti s nízkou teplotou a vysokou vlhkosťou.
Správne vetranie je preto podmienkou pre príjemnú klímu v miestnosti:
- ráno poriadne vyvetrať všetky miestnosti (asi 5-10 minút okná široko roztvoriť)
- v priebehu dňa dodatočným nárazovým vetraním (podľa možnosti 2-3krát), alebo reguľovateľným trvalým vetraním dodatočne vetrať
- počas vetrania by mali byť vyhrievacie telesá uzavreté
Nárazovým vetraním, alebo regulovateľným trvalým vetraním sa ochladí vnútro miestnosti len nepatrne, takže čerstvý vzduch môže byť zahriaty s nepatrnými energetickými nákladmi. Týmto  je usporená energia a náklady na vykurovanie v spojitosti s tesnými plastovými oknami.

Bezpečnostné pokyny pre užívateľov

Chcete vedieť viac informácií, prípadne cenu ? Napíšte nám..
Vyplňte tento formulár a odošlite nám svoju otázku...
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky