Nastavenie, údržba, problémy plastových dverí, riešenie problémov - Lacné kotly, sporáky, kachle, pletivá, plechy, ploty, drôty, vlnité plechy, trapézové plechy, plotové dielce, plastové okná, plastové dvere, interiérové dvere, obložkové zárubne, stavebníctvo, železiarstvo, radiátory - MPG STEEL www.skorozadarmo.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

PORADŇA > Nastavenie a údržba plastových okien a dverí

ÚDRŽBA KOVANIA A ICH DOREGULOVANIE - PLASTOVÉ DVERE
Vaše dvere majú osadené vysokokvalitné kovania. To znamená vysoký komfort obsluhy, bezchybnú funkciu a dlhú životnosť. Pre zabezpečenie ľahkého bezporuchového chodu kovaní je dôležité sa o nich starať.
V nasledujúcich bodoch Vám priblížime postupy, ako riešiť problémy ak sa náhodou vyskytnú:

1. Škrípu Vám dvere? Ťažko sa manipuluje s kľučkou?
Ak pri otváraní zistíte, že okno Vám škrípe, tažko sa otvára kľučkou, pohyblivé kovanie je čiernej farby  (kov sa šúcha o kov), to všetko znamená, že treba premazať všetky mechanizmy dverí (kovanie, tesnenie, ...). Pri pravidelnom mazaní a olejovaní (olej, WD 40, technická vazelína) minimálne  1 krát ročne všetkých funkčných dielov v ráme aj v krídle, dosiahnete ľahký chod Vášho kovania, a jeho ochranu pred predčasným opotrebovaním. Bezpečnostné uzatváracie diely z ocele  vyžadujú trvalé mazanie, čím sa zabráni ich nadmernému opotrebovaniu. Občas je potrebné prekontrolovať jednotlivé skrutkové spoje. Uvoľnené, alebo opotrebované skrutky je potrebné pritiahnuť, alebo vymeniť. Nepoužívajte prostriedky, ktoré spôsobujú koróziu, alebo by inak mohli poškodiť funkčnosť kovania !
Najviac problémov spôsobuje práve lenivosť zákazníkov mazať tieto funkčné diely, čo je najčastejším problémom neoprávnených reklamácií. Ak toto nepomôže, treba zisťovať chyby ďalej, ktoré Vám popíšeme nižšie.


2. Nastavenie dverných závesov


UPOZORNENIE

Dvere nesie vždy spodný záves, polohu ostatných závesov len prispôsobte.

Dôležité

Pri nastavovaní dverí používame šesťhranný imbusový kľúč M5 !

A) Tesniaci prítlak

B) Nastavenie vo vodorovnom smere

C) Nastavenie v zvislom smere

3. Šúchajú Vám dvere na spodnej časti? Ťažko sa zatvárajú?
Ak na spodnej časti (na strane kľučky, pod kľučkou) krídlo šúcha, to znamená, že je spadnuté. Krídlo vraciame do pôvodného stavu nastavením bodu 2B. Keď toto nepomôže, nastavíme krídlo bodom 2C a ak je potrebné tak nakoniec bodom 2A.
Je dôležité dodržať postupnosť týchto krokov !

4. Presvitá Vám svetlo hore medzi rámom a krídlom? Vidíte menšiu fugu?
Ak si všimnete, že Vám presvitá hore svetlo medzi rámom a krídlom, to znamená, že je krídlo veľmi spustené dole a je treba ho viac nadvihnúť bodom 2C.

5. Presvitá Vám svetlo dole medzi rámom a krídlom? Vidíte menšiu fugu?
Ak si všimnete, že Vám presvitá dole svetlo medzi rámom a krídlom, to znamená, že je krídlo veľmi nadvihnuté hore a je treba ho viac  spustiť dole bodom 2C.

6. Ťažko sa Vám zamyká s kľučkou?
Ak sa Vám pri zamykaní kľučkou ťažko manipuluje, to značí, že krídlo je veľmi ďaleko (blízko) nastavené v ráme.  To spôsobuje, že sa kovanie v krídle zachytáva (zadrháva) o protikus kovania v ráme. Tento problém vyriešime bodom 2B.

7. Neviete zamkýnať kľučkou a ani otočiť kľúčikom?
Ak sa Vám ťažko manipuluje kľučkou a neviete ani zamknúť, to znamená, že protikus kovania na ráme je posunutý veľmi  vysoko. Tým pádom, hlavička kovania na krídle ide až na doraz do protikusu.
V tomto prípade odporúčame otvoriť krídlo a nastaviť kľučku do polohy zamknutia. Následne si ceruzkou naznačíme, všetky polohy kovaní (3-4) na krídle vrátane jazýčka a zatváracieho  systému. Tieto čiarky si po privretí (zatvorení) dverí prekreslíme na rám dverí. Opätovne otvoríme krídlo dverí a na ráme si podľa vyznačených čiarok skontrolujeme polohy protikusov kovania,  či sú správne namontované.
Odporúča sa zdemontovať protikusy (3-4) a po jednom ich vraciať na vhodné miesta a prichycovať ich šrubami. Po každom jednom namontovaní skontrolovať funkčnosť (zatváranie).
Odporúčame dodržiavať postup, ktorý sme Vám sem popísali !

8. Krídlo je na strane pántov veľmi napnuté?
Ak pri zatváraní je krídlo dverí na strane pántov veľmi napnuté, to znamená, že tesniaci prítlak treba nastaviť na menší prítlak. To nastavíte do správnej polohy bodom 2A.

9. Zistili ste, že Vám ťahá na strane pántov?
Ak ste si všimli, že Vám vzduch preniká (ťahá) na strane pántov, môžete tento problém odstrániť nastavením na väčší prítlak.
Takéto nastavenie spravíte bodom 2A.

10. Škrípe Vám pri otváraní dverí v pántoch?
Ak pri otváraní dverí Vám škrípe v pántoch, treba odstrániť krytky z bodu 2A a nastriekať tam napríklad WD40.
POZOR:
Horné krytky na bode A je nutné stále vrátiť naspäť, aby sa excenter (tesniaci prítlak) nepovoľoval !

11. Kľučka sa pri otváraní točí stále dookola?

Ak sa Vám stane, že pri otváraní sa Vám kľučka točí stále dookola, mohli nastať tieto problémy:
a) spojovací štvorhran je zlomený
b) spojovací štvorhran bol nakrátko narezaný a prešmykol sado druhej kľučky
V takýchto prípadoch je možné, že kľučku budete musieť vymeniť za novú.

Čistenie a oprava farebných profilov dverí
Čistenie:
Dverové profily z PVC sa dajú ľahko čistiť a ošetrovať vďaka svojim hladkým povrchovým plochám. Všeobecné znečistenie prachom a dažďom je ľahko a rýchlo odstrániteľné bežnými čistiacimi prostriedkami a vlažnou vodou. Pieskové a brúsne čistiace prostriedky ako aj hrubé mechanické čistiace látky nie sú prípustné, pretože mechanicky poškodzujú  výrobok. Znečistenie, ktoré sa vyskytne počas technologického procesu výroby, ako mazivá, alebo výrobné označenie, sa dajú rovnako odstrániť vodou a bežnými čistiacimi prostriedkami. Na čistenie nesmú byť použité benzíny a nitrozlúčeniny !

Oprava farebných profilov:
Oprava farebných profilov pri poškriabaní povrchu môžu byť dodatočne retušované len lakovou tyčinkou príslušnej farby.

Chcete vedieť viac informácií, prípadne cenu ? Napíšte nám..
Vyplňte tento formulár a odošlite nám svoju otázku...
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky