Zameranie a montáž žalúzií, žalúzie, horizontálne, isso, celotieniace, retiazka, silon,nastavenie, údržba, rady, tipy, triky - Lacné kotly, sporáky, kachle, pletivá, plechy, ploty, drôty, vlnité plechy, trapézové plechy, plotové dielce, plastové okná, plastové dvere, interiérové dvere, obložkové zárubne, stavebníctvo, železiarstvo, radiátory - MPG STEEL www.skorozadarmo.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

PORADŇA

ZAMERANIE HORIZONTÁLNYCH ŽALÚZIÍ
1. Meranie šírky žalúzie:
Všeobecný predpis na meranie nie je, pretože je veľké množstvo profilov okien s rôznymi zasklievacími lištami ( kolmými, šikmými, oblými a ináč profilovanými ).
Lamely žalúzie sú zapustené ku sklu cca 13 mm ( čiže v tej časti zasklievacej lišty treba merať ). Lamely sa budú aj pohybovať - treba odpočítať 1 mm z každej strany, aby vznikla  na bokoch malá vôľa. Ináč povedané, vo väčšine prípadov je to šírka skla aj s tesnením. Merať by sa malo hore, v strede a dole na okne a udať najmenší rozmer.
Šírku, ktorú udáte na objednávke, budú mať lamely žalúzie.2. Výška sa meria rovnako ako šírka, iba na celkovú výšku prirátajte ešte cca 3cm, aby lamely žalúzií neboli krátke.

3. Na objednávku treba udať aj ovládanie ( Pravé, Ľavé ) pri pohľade na okno z miestnosti (ak je kľučka vľavo, spravidla sa ovládanie / retiazka montuje vpravo, takže ovládanie  bude pravé a naopak)

4. Pri objednávke udajte farbu lamiel podľa vzorkovníka ( číslo farby ).

5. Pri objednávke udajte farbu nosníka podľa vzorkovníka ( číslo farby nosníka ).

TIP: Najľahšie zapamätanie si, ako zamerať žalúzie je:
Zameranie šírky: Od stredu gumičky tesnenia - po stred gumičky tesnenia zameráme šírku presne na milimetre, napríklad 650mm.
Zameranie výšky: Od stredu gumičky tesnenia - po stred gumičky tesnenia zameráme výšku presne na milimetre, napríklad 1200mm plus 30mm (3 cm), takže konečná výška bude 1230mm.
Určenie ovládania: Pozreme sa na okno z interiéru, ak bude kľučka na ľavej strane - ovládanie žalúzie bude následne pravé, ak bude kľučka na pravej strane - ovládanie žalúzie  bude následne ľavé.

Farebnosť: Pri objednávke už sa určí iba farebnosť lamiel, nosníkov, atď.

Ak si stále nie ste istý, ako zamerať žalúzie, môžete sa na nás obrátiť, alebo to necháte na odborníkov.


MONTÁŽ HORIZONTÁLNYCH ŽALÚZIÍ
1. Na hornej lamele žalúzie nastavte a kombinačkami stlačte pliešok, aby sa nepohyboval a bol v osi s otvorom v lamele. Horný nosník priskrutkujte dvoma skrutkami do zasklievacej lišty.


2. Priskrutkujte úchytku na retiazku cca 8 cm nad spodok natiahnutej retiazky.


3. Dole navŕtajte dierky na silony 2,5 mm do plastu, 4,0 mm do dreva vo vzdialenosti min. 10 mm od skla. Samozrejme dierky treba vycentrovať podľa otvorov v lamelách. Do dreva naskrutkujte ešte kovové úchytné  skrutky. Do diery vsuňte silon s dvojitým uzlom na konci, potom aj štoplík a potiahnite silon smerom von, aby sa zaistil o štoplík.


4. Hore pod krytkou odistite silon, napnite ho, zaistite zatlačením plastovej plôšky a odstrihnite cca 2 cm koniec silonu. Krytky nasadzujeme najprv spodok a potom vrch.


5. Vyskúšajte žalúziu. Retiazkou stiahnite žalúziu dole. Potom sa mierne vracajte retiazkou späť, čím už vlastne nastavujete naklopenie lamiel. Ak pokračujete v ťahaní retiazky,  začnete lamely žalúzie vyťahovať hore.

Ak si stále nie ste istý, ako namontovať žalúzie, môžete sa na nás obrátiť, alebo to necháte na odborníkov.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky